PLANLEGGINGSDAGER 2023/2024

Hvert barnehageår har personalet 6 planleggingsdager. Dette er dager som brukers til intern planlegging, gjennomgang av fagstoff eller kursing, internt, eller sammen med andre (eks. Steinkjer kommune). Barnehagen er på disse dagene stengt for barna.

NÅR BØR BARN HOLDES HJEMME FRA BARNEHAGEN

I Røysing barnehage forholder vi oss til retningslinjer fra folkehelseinstituttet (FHI) for når barn bør holdes hjemme fra barnehagen.

Nyheter

Laster..