Nyhetsarkiv

 • TILBUD OM GRATIS BARNEHAGEPLASS I 2024

  Vi tilbyr 6 måneder gratis barnehageplass i 2024 til de som flytter til skolekretsen, kjøper tomt i Ogndalen og til alle utenom skolekretsen som søker barnehageplass i løpet av 2023. Det kreves at barnehageplassen benyttes i minst ett år (bindingstid).

 • PLANVERKET I RØYSING BARNEHAGE

  DEN RØDE TRÅDEN
  MÅLSTYRINGSDOKUMENTET
  VIRKSOMHETSPLANEN 23-25
  ÅRSPLAN 23

  Disse dokumentene skal vise hva dere kan forvente i Røysing barnehage, og hvordan de ulike delene av barnehagehverdagen henger sammen.

 • FORSKERFRØPRISEN

  Mandag 3. og tirsdag 4. februar var Anne Marie og Bjørg i Oslo for å representere barnehagen på årets Forskerfrøkonferanse. I fjor vant vi Forskerfrøprisen som Toril og Gunn Marit var og tok i mot. I år skal vi dit å presentere prosjektet vårt
  FUGLEPROSJEKTET - en beskrvelse av 2-åringenes læringsprosesser gjennom medvirking, nysgjerrighet og voksnes tilrettelegging

 • Vann og minusgrader blir til noe vakkert og spennede..

  Å fylle vann og maling i ballonger og legge de ute på en hemmelig plass hele natten førte til mange tanker og mye spenning i dag når vi skulle finne de igjen..