NÅR BØR BARN HOLDES HJEMME FRA BARNEHAGEN

I Røysing barnehage forholder vi oss til retningslinjer fra folkehelseinstituttet (FHI) for når barn bør holdes hjemme fra barnehagen. Her finner dere også flytskjema fra FHI i forbindelse med Covid-19

Generelle råd fra folkehelseinstituttet når barn bør være hjemme fra barnehagen.

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

 

 

Oppdatert flytskjema pr. 12.02.22 på hvordan vi skal forholde oss til nyoppståtte luftveissymptomer

Nyoppståtte luftveissymptomer, testing for covid-19 og positiv test - FHI