REGGIO EMILIA

Vi inspireres av pedagogikken fra Reggio Emilia, en by i Nord-Italia. Denne pedagogiske tenkemåten og væremåten ble utviklet av Loris Mallaguzzi etter 2. verdenskrig, og er nå blitt internasjonalt anerkjent. Viktige begreper innen filosofien er demokrati og deltagelse. Den bygger på et syn der barnet er kompetent og en medskaper av kultur og kunnskap. BARNET BLIR I MØTE MED MENNESKER, MATERIALER OG OMGIVELSER.

Hos oss mener vi at dette vises i måten vi tilrettelegger rommene (krokene) på, med inteligente møteplasser og materialer. Barna skal tilføres miljøer og materialer etter hva de er interessert i og hva de er opptatt av. Dette fører til at miljøene i barnehagen kan endres opp til flere ganger i løpet av et år. Det er barnas interesser som er utgangspunkt for prosjekter og da tilfører vi materialer og kroker som gjør at barna kan utforske interessefeltet sitt ytterligere.

For oss er voksne som er tilstede for barna viktig. Dette for å fange barnas kompetanse, nysgjerrighet og uttrykksformer slik at vi kan greie å se barnas kunnskap. Skal vi klare å finne ut hva barna er opptatt av må vi være nær nok og ha ro nok i gruppene til at de gode refleksjonene og samtalene med barna kan få plass. Barna må få tid og rom til å sette ord på og vise oss hva de er nysgjerrige på.

Barna har mange måter å vise at de har lært noe på, derfor trenger vi voksne som er sammen med barna og undrer seg sammen med dem om det som opptar dem. Materialene vi har på avdelingene er viktige hjelpemidler for barna til å kunne uttrykke sine interesser og kunnskaper. De skal ha tilgang på et rikt miljø der de finner materialer de finner meningsfulle.