PLANVERKET I RØYSING BARNEHAGE

DEN RØDE TRÅDEN MÅLSTYRINGSDOKUMENTET VIRKSOMHETSPLANEN 23-25 ÅRSPLAN 23 Disse dokumentene skal vise hva dere kan forvente i Røysing barnehage, og hvordan de ulike delene av barnehagehverdagen henger sammen.

DEN RØDE TRÅDEN - illustrerer hvordan ting henger sammen fra det vi gjør i hverdagen og opp til barnehagelov og andre lover og forskrifter vi må forholde oss til

Den røde tråden i Røysing barnehage

 

MÅLSTYRINGSDOKUMENTET - viser hvordan lover og forskrifter trer i kraft i vår barnehage hverdag

MÅLSTYRINGSDOKUMENT

 

VIRKSOMHETSPLANEN - sier noe om barnehagens rutiner, tradisjoner og samarbeidspartnere

 Virksomhetsplan 2021-2025

 

ÅRSPLANEN - sier noe om sammensetning av barn og personale det aktuelle året, samt at her blir årets satsingsområdet presentert

årsplan 2023

 

 

Noen av dokumentene er vi i følge barnehageloven og rammeplanen pålagt å ha og noen er har vi laget selv.

Ønskes disse dokumentene i papirversjon ta gjerne kontakt med styrer/daglig leder så ordner vi det.

God lesing