VELKOMMEN TIL RØYSING BARNEHAGE

Velkommen til Røysing Barnehage SA. Røysing barnehage er en to avdelings barnehage, en småbarns avdeling og en storbarns avdeling. Sommeren 2020 var vi ferdig med en renovering og utbygging slik at barnehagen skal fungere godt både for barn, foreldre og ansatte.

Her i Røysing Barnehage jobber vi inspirert av Reggio Emilia pedagogikken (se egen fane). Vi ønsker at dette skal bli ei informativ side både for de nåværende brukerne av barnehagen og til de som kommer som nye brukere av barnehagen.

Vi lager ikke detaljerte planer om hva som skal foregå hver enkelt dag, men vi planlegger heller for det som kan skje enn det som skal skje. Slikt som turdager, skolestartermøter og spesielle ting som skal skje kan komme inn i avdelingenes kalendere. Da vi ikke lager så mye planer i forkant av ting har vi et mål om at vi skal være flinke til å informere i etterkant av hva barna har vært med på i løpet av dagene og ukene i barnehagen. Det vil komme opp på tavla til foreldrene i barnehagen. Noe kan hende vi legger som nyheter så alle kan se, dette blir en vurdering vi i barneahgen tar underveis. Vi holder oss selvfølgelig til avtaler med foreldre/foresatt om hva som er lov til å legge ut av bilser og slike ting. Ellers skal vi utøve stregt nettvett.