UNDRINGSBARNA

UNDRING ER FØRSTE TEGN PÅ MODNING

Vår storbarns avdeling for barn 3-6 år. Her er det mer fokus på utprøving av materialer gjennom innhold og arbeidsmåter som står i sentrum. Dette gjøres gjennom lek, aktiviteter og turer. Vi ønsker å jobbe så mye som mulig med prosjekter.

Her følges pedagognormen med 14 barn pr. pedagog og bemanningsnormen med 6 barn pr. ansatt