Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

VELKOMMEN TIL RØYSING BARNEHAGE

Vi er en to avdelings barnehage, med en småbarns avdeling for barn 1-3 år og en storbarns avdeling for barn 3-6 år. Barnehagen ligger landlig til 1 mil fra Steinkjer sentrum. Barnehagen besår av et to etasjes hus, der Toddlerkroken (vi som stabber og går) holder til i 1. etg. og Undringsbarna (undring er første tegn på moding) holder til i 2. etg. Ute her vi et variert terreng med lekestativ, husker, og ei grillhytte. Vi er nærmeste nabo til Ogndal skole, og vi har åkre og flere skogsområder vi bruker å gå til. Vi har også et område ved den gamle idrettsplassen i Røysinga der vi har lavvo, grillplass og naturlekeplass. På vinteren har vi oppkjørt skiløype rett ved barnehagen.

 

REGGIO EMILIA FILOSOFIEN

Vi inspireres av pedagogikken fra Reggio Emilia, en by i Nord-Italia. Denne pedagogiske tenkemåten og væremåten ble utviklet av Loris Mallaguzzi etter 2. verdenskrig, og har blitt internasjonalt annerkjent. Viktige begreper innen filosofien er demokrati og deltagelse. Den bygger på et syn på barnet som kompetent og som medskaper av kultur og kunnskap. Hos oss mener vi at dette vises i måten vi tilrettelegger rommene (krokene) på, med inteligente møteplasser og materialer. For oss er voksne som er tilstede for barna viktig. Dette for å fange barnas kompetanse, nysgjerrighet og uttrykksformer slik at vi kan greie å se barnas kunnskap. Barna har mange måter å vise at de har lært noe på, derfor trenger vi voksne som er tilstede sammen med barna og undrer seg sammen med dem om det som opptar dem.  

Besøksadresse

Røysing Barnehage SA
Ogndalsvegen 983
7718 Steinkjer

Postadresse

Røysing Barnehage SA
Ogndalsvegen 983
7718 STEINKJER

Telefon

Hovednummer:477 72 577
Mobiltelefon:488 84 440
UNDRINGSBARNA:488 84 441
TODDLERKROKEN:488 84 442

Daglig leder

Bjørg Irene Lehn
Tlf: 477 72 577
E-post: kontor@roysingbarnehage.no