PLANLEGGINGSDAGER 2023/2024

Hvert barnehageår har personalet 6 planleggingsdager. Dette er dager som brukers til intern planlegging, gjennomgang av fagstoff eller kursing, internt, eller sammen med andre (eks. Steinkjer kommune). Barnehagen er på disse dagene stengt for barna.

For barnehageåret 2023/2024 blir det planleggingsdager følgende dager:

30. og 31.. august 2023 - interne planleggingsdager

29. november 2023 - 1/2 dagen kommunal kursdag for alle ansatte i Steinkjer barnehagene, resten internt 

2. januar 2024 - kommunal kursdag for alle ansatte i Steinkjer barnehagene, tema enda ukjent

8. mars 2024 - kommunal kursdag for alle ansatte i Steinkjer barnehagene, tema enda ukjent

10. mai 2024 - intern planleggingsdag (dagen etter Kristi Himmelfarts dag), dagen arbeids inn av ansatte med to kveldsmøter evt. kurskvelder