Ansatte

Ansatte

Bjørg Irene Lehn

Stilling: Daglig leder
477 72 577
kontor@roysingbarnehage.no

Utdannet førskolelærer 1998, med fordypning i administrasjon og ledelse. Har jobbet både på storbarns og småbarns avdeling før hun begynte som styrer i 2005. Begynte i Røysing barnehage høsten 2008. Har videreutdanning i økonomi for barnehage (2012) og nasjonal styrerutdanning (2020).

Catrine Solberg Holøyen

Stilling: Pedagogisk leder
920 96 943
catrine@roysingbarnehage.no

Barnehagelærer, ferdig utdannet i 2016. Hun var vikar hos oss før hun tok utdanning og startet å jobbe her igjen i 2018. Har videreutdanning i spesial pedagogikk

Linda Jørgensen Næss

Stilling: Spesialpedagog

Utdanna barnehagelærer i 2012 og videreutdanning i spesialpedagogikk i 2017

Janne Mari Aagesen

Stilling: Pedagogisk leder
980 19 810
janne@roysingbarnehage.no

Ferdig utdannet barnehagelærer i 2007, med fordypning i kunst og håndverk. Har videreutdanning i tidlig innsats, pedagogisk dokumentasjon, økonomi og ledelse. Jobbet i Røysing siden 2012.

TODDLERKROKEN

Bjørg Irene Lehn

Stilling: Daglig leder
477 72 577
kontor@roysingbarnehage.no

Utdannet førskolelærer 1998, med fordypning i administrasjon og ledelse. Har jobbet både på storbarns og småbarns avdeling før hun begynte som styrer i 2005. Begynte i Røysing barnehage høsten 2008. Har videreutdanning i økonomi for barnehage (2012) og nasjonal styrerutdanning (2020).

Ingrid Marie Aassve-Aune

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet førskolelærer i 2007, med fordypning i estetiske fag. Hun har også en halvårsfordypning i musikk, samt et PUBstudie i pedagogisk dokumentasjon. Hun har jobbet her siden 2007.

Linda Jørgensen Næss

Stilling: Spesialpedagog

Utdanna barnehagelærer i 2012 og videreutdanning i spesialpedagogikk i 2017

Solbjørg Aarseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Har jobbet i Røysing barnehage siden 1991. Glad i å være ute og på tur. Tok utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2017

Sunniva Jørum

Stilling: Lærling
920 33 421
sunjoru04@hotmail.com

Trude Røyseng

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
957 39 842
undringsbarna@gmail.com

Har jobbet her siden 2010. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Tok utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2017

Anne Marie Buklev

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Har jobbet her siden 2006. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Tok utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2017

UNDRINGSBARNA

Line Solberg Loe

Stilling: Annet

Hun har jobbet her siden 2010. Har erfaring fra både småbarns og storbarns avdeling.

Toril Elstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Har jobbet her siden 1996. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Tok utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2017

Janne Mari Aagesen

Stilling: Pedagogisk leder
980 19 810
janne@roysingbarnehage.no

Ferdig utdannet barnehagelærer i 2007, med fordypning i kunst og håndverk. Har videreutdanning i tidlig innsats, pedagogisk dokumentasjon, økonomi og ledelse. Jobbet i Røysing siden 2012.

Solbjørg Aarseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Har jobbet i Røysing barnehage siden 1991. Glad i å være ute og på tur. Tok utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2017