TODDLERKROKEN

VI SOM STABBER OG GÅR

Vår småbarns avdeling, for barn fra 1 - 3 år.  Her er det primærbehovene som settes i fokus; trygghet, nærhet, omsorg, mat, hvile og stell.

Her følges pedagognormen med 7 barn pr. pedagog og bemanningsnormen med 3 barn pr. ansatt