Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

PLANLEGGINGSDAGER 2018/2019

Hvert barnehageår har personalet 5 planleggingsdager. Dette er dager som brukers til intern planlegging, gjennomgang av fagstoff eller kursing, internt, eller sammen med andre (eks. Steinkjer kommune). Barnehagen er på disse dagene stengt for barna.