Ansatte

Ansatte

Bjørg Irene Lehn

Stilling: Daglig leder
477 72 577
kontor@roysingbarnehage.no

Utdannet førskolelærer 1998, med fordypning i administrasjon og ledelse. Har jobbet både på storbarns og småbarns avdeling før hun begynte som styrer i 2005. Begynte i Røysing barnehage høsten 2008.

Catrine Solberg Holøyen

Stilling: Barnehagelærer

Barnehagelærer, ferdig utdanna 2016

Ingrid Marie Aassve-Aune

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet førskolelærer 2007, med fordypning i estetiske fag. Hun har også en halvårsfordypning i musikk, samt et PUBstudie i pedagogisk dokumentasjon. Hun har jobbet her siden 2007.

Janne Mari Aagesen

Stilling: Pedagogisk leder
980 19 810
janne@roysingbarnehage.no

Førskolelærer fra 2007, med fordypning i kunst og håndverk. Har erfaring fra skole og barnehage før hun kom hit 2012. Har et PUBstudie i pedagogisk dokumentasjon

Solbjørg Aarseth

Stilling: Assistent

Har jobbet i Røysing barnehage siden 1991. Glad i å være ute og på tur. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget

Toril Elstad

Stilling: Assistent

Har jobbet her siden 1996. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget.

Anne Marie Buklev

Stilling: Assistent

Har jobbet her siden 2006. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget.

Trude Røyseng

Stilling: Assistent
957 39 842
undringsbarna@gmail.com

Har jobbet her siden 2010. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget.

Line Solberg Loe

Stilling: Annet

Hun har jobbet her siden 2010. Har erfaring fra både småbarns og storbarns avdeling.

TODDLERKROKEN

Catrine Solberg Holøyen

Stilling: Barnehagelærer

Barnehagelærer, ferdig utdanna 2016

Anne Marie Buklev

Stilling: Assistent

Har jobbet her siden 2006. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget.

Toril Elstad

Stilling: Assistent

Har jobbet her siden 1996. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget.

Line Solberg Loe

Stilling: Annet

Hun har jobbet her siden 2010. Har erfaring fra både småbarns og storbarns avdeling.

UNDRINGSBARNA

Anne Marie Buklev

Stilling: Assistent

Har jobbet her siden 2006. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget.

Ingrid Marie Aassve-Aune

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet førskolelærer 2007, med fordypning i estetiske fag. Hun har også en halvårsfordypning i musikk, samt et PUBstudie i pedagogisk dokumentasjon. Hun har jobbet her siden 2007.

Toril Elstad

Stilling: Assistent

Har jobbet her siden 1996. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget.

Janne Mari Aagesen

Stilling: Pedagogisk leder
980 19 810
janne@roysingbarnehage.no

Førskolelærer fra 2007, med fordypning i kunst og håndverk. Har erfaring fra skole og barnehage før hun kom hit 2012. Har et PUBstudie i pedagogisk dokumentasjon

Solbjørg Aarseth

Stilling: Assistent

Har jobbet i Røysing barnehage siden 1991. Glad i å være ute og på tur. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget

Trude Røyseng

Stilling: Assistent
957 39 842
undringsbarna@gmail.com

Har jobbet her siden 2010. Fra før har hun forskjellig arbeidserfaring. Har tatt teorien i barne- og ungdomsarbeider faget.

Andre ansatte

Gunn Marit Kvernland

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet førskolelærer 2008, med fordypning i småbarnspedagogikk. Jobbet 1,5 år på Frosta før hun kom hit til Røysing barnehage 2009.