VELKOMMEN TIL NY NETTSIDE

Velkommen til Røysing Barnehage SA sin hjemmeside. Her vil vi legge ut informasjon om barnehagen og hvordan vi jobber.

Her i Røysing Barnehage jobber vi inspirert av Reggio Emilia (se egen fane). Vi ønsker at dette skal bli ei informativ side både for de nåværende brukerne av barnehagen og til de som kommer som nye brukere av barnehagen.

Vi lager ikke detaljerte planer om hva som skal foregå hver enkelt dag, men noen ting er faste som turdager og noen gruppeaktiviteter, som skolemøter for de som skal starte på skolen til høsten. Dette vil etter hvert komme inn i avdelingenes kalendere. Da vi ikke lager så mye planer i forkant av ting har vi et mål om at vi skal være flinke til å informere i etterkant av hva barna har vært med på i løpet av dagene og ukene i barnehagen. Det vil komme opp på tavla til foreldrene i barnehagen. Noe kan hende vi legger som nyheter så alle kan se, dette blir en vurdering vi i barneahgen tar. Vi holder oss selvfølgelig til avtaler med foreldre/foresatt om hva som er lov til å legge ut av deres barn. Ellers skal vi utøve stregt nettvett.