PLANVERKET I RØYSING BARNEHAGE

Disse dokumentene sier noe om hva som styrer driften og hva vi kan tilby i Røysing barnehage.

DEN RØDE TRÅDEN - illustrerer hvordan ting henger sammen fra det vi gjør i hverdagen og opp til barnehagelov og andre lover og forskrifter vi må forholde oss til

Den røde tråden i Røysing barnehage

 

MÅLSTYRINGSDOKUMENTET - viser hvordan lover og forskrifter trer i kraft i vår barnehage hverdag

MÅLSTYRINGSDOKUMENT

 

VIRKSOMHETSPLANEN - sier noe om barnehagens rutiner, tradisjoner og samarbeidspartnere

Virksomhetsplan 2016-2020

 

ÅRSPLANEN - sier noe om sammensetning av barn og personale det aktuelle året, samt at her blir årets satsingsområdet presentert

årsplan-18

 

ÅRSHJUL - sier noe om hva vi skal ha gjort til visse tider av året (revideres årlig)

Årshjul_2018

 

Noen av dokumentene er vi i følge barnehageloven og rammeplanen pålagt å ha og noen er har vi laget selv.

Ønskes disse dokumentene i papirversjon ta gjerne kontakt med styrer/daglig leder så ordner vi det.

God lesing