PLANLEGGINGSDAGER 2018/2019

Hvert barnehageår har personalet 5 planleggingsdager. Dette er dager som brukers til intern planlegging, gjennomgang av fagstoff eller kursing, internt, eller sammen med andre (eks. Steinkjer kommune). Barnehagen er på disse dagene stengt for barna.

For barnehageåret 2018/2019 blir det planleggingsdager følgende dager:

3. og 4. september 2018

30. november 2018

14. mars 2019

14. juli 2019