PLANLEGGINGSDAGER 2020/2021

Hvert barnehageår har personalet 5 planleggingsdager. Dette er dager som brukers til intern planlegging, gjennomgang av fagstoff eller kursing, internt, eller sammen med andre (eks. Steinkjer kommune). Barnehagen er på disse dagene stengt for barna.

For barnehageåret 2020/2021 blir det planleggingsdager følgende dager:

17. og 18. september 2020 - interne planleggingsdager

23. november 2020 - kommunal kursdag for alle ansatte i Steinkjer barnehagene

19. mars 2021 - kommunal kursdag for alle ansatte i Steinkjer barnehagene

14. mai 2021 - intern planleggingsdag