TODDLERKROKEN

VI SOM STABBER OG GÅR

Vår småbarns avdeling, for barn fra 1 - 3 år. Her har det variert fra 9-12 barn. For tiden er det 9 barn og 4 ansatte som deler på tre stillinger. Her er det primærbehovene som settes i fokus; trygghet, nærhet, omsorg, mat, hvile og stell.