NÅR BØR BARN HOLDES HJEMME FRA BARNEHAGEN

Dette er retningslinjer fra norsk folkehelseinstitutt for når barn bør holdes hjemme fra barnehagen. Blir dere i tvil ta gjerne kontakt med oss, så tar vi en prat sammen.