UNDRINGSBARNA

UNDRING ER FØRSTE TEGN PÅ MODNING

Vår storbarns avdeling for barn 3-6 år. For tide er det tre voksne som jobber her, pluss en lærekandidat. Her er det mer fokus på utprøving av materialer gjennom innhold og arbeidsmåter som står i sentrum. Dette gjøres gjennom lek, aktiviteter og turer. Vi ønsker å jobbe så mye som mulig med prosjekter