TILBUD OM GRATIS BARNEHAGEPLASS I 2024

Vi tilbyr 6 måneder gratis barnehageplass i 2024 til de som flytter til skolekretsen, kjøper tomt i Ogndalen og til alle utenom skolekretsen som søker barnehageplass i løpet av 2023. Det kreves at barnehageplassen benyttes i minst ett år (bindingstid).

Viser til at Steinkjer Kommune gjennom Steinkjerbygg og Steinkjer Tomteselskap tilbyr 50% avslag på tomter fram til 15. August. Se tilgjengelig tomter i Ogndal her. Styret syns dette er et godt tiltak for å reklamere for Steinkjer og ønsker å følge opp med å trekke fram Ogndal som et attraktivt område å etablere seg i, med umiddelbar nærhet til et av hele Steinkjers rekreasjonsområder med Ogna, Ogndal og inngang til Skjækerfjella nasjonalpark. Sammen med et svært aktivt lokalsamfunn med blant annet aktiv breddeidrett med mer se www.ogndal.net en oversikt. Sist, men ikke minst en Barnehage som vi er stolt over. For å løfte fram Barnehagen og Ogndal har styret vedtatt følgene på styremøte 19.06.2023:

Vi tilbyr 6 måneder gratis barnehageplass i 2024 til de som flytter til skolekretsen, kjøper tomt i Ogndalen og til alle utenom skolekretsen som søker barnehageplass i løpet av 2023. Det kreves at barnehageplassen benyttes i minst ett år (bindingstid).


Ved spørsmål ta kontakt:

Daglig leder                                                                                Styreleder

Ved Bjørg Irene Lehn                                                                   Magnus Vikan Røsæg

Tlf 477 72 577                                                                             Tlf  414 49 453

E-post: kontor@roysingbarnehage.no                                            E-post: Magnusroesaeg@hotmail.com