FORSKERFRØPRISEN

Mandag 3. og tirsdag 4. februar var Anne Marie og Bjørg i Oslo for å representere barnehagen på årets Forskerfrøkonferanse. I fjor vant vi Forskerfrøprisen som Toril og Gunn Marit var og tok i mot. I år skal vi dit å presentere prosjektet vårt FUGLEPROSJEKTET - en beskrvelse av 2-åringenes læringsprosesser gjennom medvirking, nysgjerrighet og voksnes tilrettelegging

Dette er et prosjekt som beviser at barna kan medvirke til sin hverdag selv om de er små. De er tydelig på hva de ønsker å fylle dagene sin med og de bidrar aktivt inn i de aktivtitetene som planlegges og gjennomføres i barnehagen. Med voksne som er flinke til å tilrettelegget miljøet og planlegge for aktiviteter som kan skje ut i fra barnas interesser og innspill ble dette et prosjekt som har vart i tre år og som fortsatt er aktuellt på avdelingen.