Beredskapsteam mot mobbing

Viser til oppslag i Trønder Avisa i dag angående beredskapsteam mot mobbing i Steinkjer kommune. Kommunen har her utarbeidet en plakat med kontakt informasjon